Bói Tình Duyên Chỉ Nhập Tên Vô thôi.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Điềm Báo khi bị thật giật và hồi hộp.

THỊT GIỰT

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cũng thề.

- 23 giờ đến 01 giờ: có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ.
- 01 giờ đến 03 giờ: con cái từ xa về, mang lại vui vẻ cho gia đình.
- 03 giờ đến 05 giờ: chuyện nhỏ hoá to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một việc gì.
- 07 giờ đến 09 giờ: đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.
- 09 giờ đến 11 giờ: có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người gièm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.
- 13 giờ đến 15 giờ: có của bất ngờ, thử mua số.
- 15 giờ đến 17 giờ: có gia tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.
- 17 giờ đến 19 giờ: hao tài mang nhiều tai tiếng.
- 19 giờ đến 21 giờ: con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.
- 21 giờ đến 23 giờ: công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.

HỒI HỘP

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên cũng có lành, cũng có dữ.

- 23 giờ đến 01 giờ: có người chờ mong trong cuộc ân tình.
- 01 giờ đến 03 giờ: tai hoạ bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.
- 03 giờ đến 05 giờ: có người mời ăn uống.
- 05 giờ đến 07 giờ: có khách sang đến, lợi vào.
- 07 giờ đến 09 giờ: tin vui, tài lộc tới tấp, thử mua vé số.
- 09 giờ đến 11 giờ: gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.
- 11 giờ đến 12 giờ: có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.
- 13 giờ đến 15 giờ: duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.
- 15 giờ đến 17 giờ: tin từ xa về, vui vẻ.
- 17 giờ đến 19 giờ: có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.
- 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ hùn hạp, lợi vào, nên nhận.
- 21 giờ đến 23 giờ: tai nạn có thể xảy ra, hung tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Google+ Badge

© 2010 Xem Bói All Rights Reserved Bản Quyền Bởi Converted into Blogger Template by Lưu Quản An